登入
使用者名稱:

密碼:


忘了密碼?

現在就註冊!
主選單
搜尋

[規格] 金店王系列產品差異比較表

人氣2380
kservice - 產品消息 | 2009-02-26 23:20:43

金店王系列產品差異比較表   (實際規格明細資料,以凌越的公佈為準,本資料僅供參考)(國昕上傳日期:2009/02/27)

金店王版本

企業架站

形象版

網路開店

實用版

線上購物

豪華版

電子商務

企業版

會員管理系統

V

V

V

V

會員等級分類

V

V

行銷會員機制

V

快速分類多階商品

V

V

V

V

即時商品上下架管理

V

V

V

V

多種商品銷售模式

V

V

線上瀏覽商品型錄

V

V

V

V

商品庫存設定

V

V

V

店家訂單追蹤狀況

V

V

V

線上商品詢價功能

V

V

追蹤商品功能

V

V

V

V

完整購物車系統

V

V

V

具備金物流功能

V

V

V

電子報會員管理

V

V

V

V

電子報製作功能

V

瀏覽率線上計數器

V

V

V

V

即時互動留言板

V

V

V

V

美工模版套用

V

V

V

V

版面多樣設計套用

V

V

V

V

會員級距設定功能

V

V

擬定促銷價格策略

V

輪撥式網站廣告專區

V

V

V

V

網站關鍵字廣告系統

V

V

V

V

自動化多種報表分析

V

V

V

V

多國語言轉換設定

(簡繁英單一語系設定)

(簡繁英單一語系設定)

(簡繁英單一語系設定)

V

連鎖多店版模式

V

附檔[1] 金店王差異表.doc (已被下載 1033 次)
人氣2380


Powered by 國昕電腦(KaoShing) (c) 2000-2008 http://ks.JiaLi.tw/